مشاور فني و بازرگاني در خريد و تامين 4000 دستگاه خودرو سواري بنز

 خريد و تامين شاسي اتوبوس و ميني بوس از کمپاني بنز آلمان جهت استفاده در محصولات شرکت زرين خودرو

  انتقال دانش فني توليد اتوبوس و ميني بوس از کمپاني بنز آلمان و مارکوپولو برزيل به شرکت زرين خودرو 

  خريد و تامين 10000 دستگاه خودرو ون دليکا با موتور ميتسوبيشي جهت استفاده در سيستم ناوگان حمل و نقل عمومي و مصارف شخصي 

  خريد و تامين اتوبوس هاي شهري BRT جهت استفاده در سيستم حمل و نقل عمومي با مشارکت شهرداري تهران، شهرداري تبريز و شهرداري اصفهان (جمعا بيش از 1000 دستگاه)